top of page

 

Personal data protection

 

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována                   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data, as amended.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_     post office, telephone number (hereafter all together as "personal data").

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely                   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     realization of rights and obligations from the purchase contract, for the purpose of maintaining a user account and -bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_       for the purpose of sending information and commercial messages to the buyer.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_The buyer acknowledges that he is obliged to provide his personal data (during registration, in his 3194-bb3b-136bad5cf58d_             uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   correctly and truly and that is obliged to inform  the seller without undue delay

          o změně ve svých osobních data.

 

    •   _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto         _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ processor. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     transferred to third parties without the prior consent of the buyer.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Personal data will be processed indefinitely. Osobní údaje budou           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ form in a non-automated manner.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_The buyer confirms that the personal data provided is accurate and that he has been informed that 3194-bb3b-136bad5cf58d_   this is a voluntary provision of personal data.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_In the event that the buyer believes that the seller or the processor (Article 9.5) is carrying out 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   processing of his personal data that is contrary to the protection of private and -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ of the buyer's personal life or in violation of the law, especially if the personal data      cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_de39-de385cf50 -bb3b-136bad5cf58d_   imprecise with regard to the purpose of their processing, may:

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ask the seller or processor for an explanation,

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_require the seller or processor to remove the state thus created. Zejména se           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_may involve blocking, correction, addition or disposal of personal data.           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     the processor will remove the defective condition immediately. Nevyhoví-li prodávající nebo                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_           personal data Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   with your initiative to the Office for Personal Data Protection directly.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_If the buyer requests information about the processing of his personal data, the seller is     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d790-cc790-cc790-136bad5cf58 bb3b-136bad5cf58d_       obliged to pass on this information. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na       _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         poskytnutí informace.

bottom of page