top of page

 

Withdrawal from the contract

 

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_If you are a consumer, according to § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, you have the right 3194-bb3b-136bad5cf58d_           return the purchased goods without giving a reason, within 14 calendar days from the date of receipt -136bad5cf58d_   goods.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_The 14-day period begins the following calendar day after receiving the goods. Končí-li lhůta o           on a weekend or holiday, the last day of the deadline is the next working day     day.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Odstoupení od kupní smlouvy (email) musí být dodavateli doručeno nejpozději v       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ the last day of the 14-day period.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_In this case send to obchod@b2.czemail s textem: "Tímto odstupuji         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     from contract XXX (your order number) within the legal 14-day period and I am requesting a return _cc781905-5cde-3194-bb05d-cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 3194-bb3b-136bad5cf58d_         uhrazené částky za zboží Vaše jméno a příjmení. " Nebo lze uvést text obdobného                     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d In the nature of the withdrawal from the contract, the withdrawal period results from the law.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_In response to your email, we will send you information on how to proceed further and where the goods are     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cc3cf88d_de9b-136bad5cc3cf88d -136bad5cf58d_           zaslat.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_If you are not a consumer, then you are buying as part of your business activity     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cc3cf89-de9b-1305cc3cf841_de9b -136bad5cf58d_         (pokud vyplníte IČ v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_the code does not mention this option.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu (závada obalu není                   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_úměrné poškození v důsledku rozbalení) nebo vhodně zabalené tak, aby nemohlo dojít       _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  during transport to his detriment her.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Zboží vraťte kompletní, včetně příslušenství, návodu apod. as dokladem o koupi       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ (invoice).

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Do not send goods cash on delivery, we recommend insuring the shipment.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Zaplacenou částku (zboží, poštovné směrem k vám, balné apod.) za zboží vám zašleme       _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však 14 kalendářních dní od doručení     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ goods to us. Náklady na vrácení zboží (přepravu) jsou v tomto případě na straně         _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ of the buyer.

 

In case of any confusion, do not hesitate to contact us by e-mailobchod@b2.czor by phone at 777 22 67 82

bottom of page