top of page

 

Complaint

 

 

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Před zahájením procesu reklamace nás prosím informujte o zjištěném nedostatku na         _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     obchod@b2.cz.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_V odpovědi na váš email vám zašleme reklamační formulář a popíšeme, jak postupovat       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   and where to send the complaint.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Reklamace musí být vždy přijata písemně, proto prosím vždy pečlivě vyplňujte                   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_       claim form and contact person.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Complaints must always be made immediately after the defect occurs. Na pozdní           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ complaint will not be considered.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Vadu podrobně písemně popište do reklamačního protokolu a pokud je to možné, v       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_         balíku viditelně vadu označte.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu  nebo jinak vhodně       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    packaged so that it cannot be damaged during transport.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Zboží vraťte kompletní, včetně příslušenství, návodu apod. as dokladem o koupi       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    (invoice), which also serves as a warranty card.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Send goods only to the address of Atelier B2 -B2 sro, Na Bulánce 602, Čerčany, 257 22         _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_NOT TO THE INVOICING ADDRESS IN PRAGUE.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Do not send goods cash on delivery, we recommend insuring the shipment.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti         _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ calendar days. O vyřízení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ email or phone.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Tato lhůta se počítá od prvního následujícího dne po přijetí kompletní zásilky pro       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   claim, which must include the claimed goods, proof of purchase, correctly filled out     3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-31 94-bb3b-136bad5cf58d_ and a signed complaint form and possibly accessories to goods.

    •   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Běh lhůty pro vyřízení reklamace může být pozastaven a to v případě, neobdržíme-li       _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_         veškeré podklady pro vyřízení reklamace (části zboží, dokumenty etc.). Lhůta je od           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   of this date suspended pending delivery of the requested documents.

 

 

In case of any confusion, do not hesitate to contact us at the above e-mail or by phone at tel.: 777 22 67 82.

bottom of page