top of page

 

Odstoupení od smlouvy

 

    •    V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo                   zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí           zboží.

    •    Lhůta 14 dní začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o           víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní             den.

    •    Odstoupení od kupní smlouvy (email) musí být dodavateli doručeno nejpozději v                     poslední den 14ti denní lhůty.

    •    V tomto případě odešlete na adresu obchod@b2.cz email s textem: "Tímto odstupuji               od smlouvy XXX (číslo vaší objednávky) v zákonné 14ti denní lhůtě a žádám o vrácení             uhrazené částky za zboží Vaše jméno a příjmení." Nebo lze uvést text obdobného                   charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě.

    •    V odpovědi na váš email vám zašleme informace jak dále postupovat a kam zboží                   zaslat.

    •    V případě, že nejste spotřebitel, tedy nakupujete v rámci své podnikatelské činnosti                 (pokud vyplníte IČ v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní            zákoník tuto možnost neuvádí.

    •    Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu (závada obalu není                    úměrné poškození v důsledku rozbalení) nebo vhodně zabalené tak, aby nemohlo dojít          během přepravy k jeho poškození.

    •    Zboží vraťte kompletní, včetně příslušenství, návodu apod. a s dokladem o koupi                     (faktura).

    •    Zboží neposílejte na dobírku, zásilku doporučujeme pojistit.

    •    Zaplacenou částku (zboží, poštovné směrem k vám, balné apod.) za zboží vám zašleme           na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však 14 kalendářních dní od doručení                 zboží k nám. Náklady na vrácení zboží (přepravu) jsou v tomto případě na straně                     kupujícího.

 

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mail obchod@b2.cz a nebo telefonicky na 777 22 67 82

bottom of page