top of page

 

Reklamace

 

 

    •    Před zahájením procesu reklamace nás prosím informujte o zjištěném nedostatku na               obchod@b2.cz .

    •    V odpovědi na váš email vám zašleme reklamační formulář a popíšeme, jak postupovat           a kam reklamaci zaslat.

    •    Reklamace musí být vždy přijata písemně, proto prosím vždy pečlivě vyplňujte                           reklamační formulář a uveďte na sebe kontakt.

    •    Reklamace musí být vždy uplatněna bezprostředně po vzniku závady. Na pozdní                       reklamace nebude brán zřetel.

    •    Vadu podrobně písemně popište do reklamačního protokolu a pokud je to možné, v                 balíku viditelně vadu označte.

    •    Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu  nebo jinak vhodně                      zabalené tak, aby nemohlo dojít během přepravy k jeho poškození.

    •    Zboží vraťte kompletní, včetně příslušenství, návodu apod. a s dokladem o koupi                       (faktura), který slouží zároveň i jako záruční list.

    •    Zboží zašlete pouze na adresu Atelieru B2 - B2 s.r.o., Na Bulánce 602, Čerčany, 257 22          NIKOLIV NA FAKTURAČNÍ ADRESU V PRAZE.

    •    Zboží neposílejte na dobírku, zásilku doporučujeme pojistit.

    •    Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti                                 kalendářních dnů. O vyřízení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím                       emailu nebo telefonu.

    •    Tato lhůta se počítá od prvního následujícího dne po přijetí kompletní zásilky pro                       reklamaci, která musí obsahovat reklamované zboží, doklad o koupi, správně vyplněný           a podepsaný reklamační formulář a příp. příslušenství ke zboží.

    •    Běh lhůty pro vyřízení reklamace může být pozastaven a to v případě, neobdržíme-li                 veškeré podklady pro vyřízení reklamace (části zboží, dokumenty apod.). Lhůta je od               tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných dokumentů.

 

 

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na výše uvedený e-mail případně telefonicky na tel.: 777 22 67 82.

bottom of page